Pogrebne usluge Beograd In Memoriam

Raspored sahrana i kremacija Beograd

Raspored sahrana i kremacija Beograd


Svi navedeni termini su isključivo informativnog karaktera i preuzeti su sa sajta JKP Pogrebne usluge - Beograd. Pogrebno preduzeće In Memoriam doo ne snosi nikakvu odgovornost u vezi tačnosti podataka.

Orlovača groblje
Sahrane
Prezime i ime Godina rođenja Termin
Ranković Nada 1968 11:30
Čučković Dušan 1954 12:00
Vlajić Milan 1955 12:30
Cvetković Radiša 1949 13:00
Mijailović Slobodanka 1941 13:30
Jovanović Stepanović Valerija 1951 14:00

*lang.raspored.t6


Novo groblje
Sahrane
Prezime i ime Godina rođenja Termin
Nikolić Katica 1945 12:00
Belić Milorad 1940 13:00
Herljević Krunoslav 1940 13:30
Kuzmanović Milan 1936 15:00
Kremacije
Milanović Slobodan 1935 12:30
Malušević Đorđe 1947 14:00

*lang.raspored.t6


Topčider groblje
Sahrane
Prezime i ime Godina rođenja Termin
Pešić Vera 1938 14:00

*lang.raspored.t6


Zemun
Sahrane
Prezime i ime Godina rođenja Termin
Dragaš Radomir 1935 13:00
Konstantinović Mirjana 1935 14:00
Kremacije
Vujić Đorđe 1928 11:00

*lang.raspored.t6


Lešće groblje
Sahrane
Prezime i ime Godina rođenja Termin
Rašković Vidosava 1938 11:00
Aćimović Jela 1937 11:30
Parežanin Ivan 1934 12:00
Rističević Rade 1939 12:30
Milenković Bogoljub 1942 13:00
Maksić Nada 1956 13:30
Babić Petar 1928 14:00
Jerković Vladimir 1975 14:30
Knežević Veselinka 1938 15:00
Kovačev Bogdan 1950 15:15

*lang.raspored.t6


Zbeg groblje
Sahrane
Prezime i ime Godina rođenja Termin
Kamberi Zuhra 1973 11:00
Šipić Jozep 1954 12:00
Kličković Anđelija 1933 13:00
Spasojević Mileta 1945 14:00
Vuković Danica 1939 15:00

*lang.raspored.t6


Novo bežanijsko groblje
Sahrane
Prezime i ime Godina rođenja Termin
Ursa Petar 1939 11:15
Katanić Dijamantina 1944 11:30
Mijomanović Božidar 1945 12:00
Ljujić Miodrag 1935 12:15
Vučković Milorad 1933 12:45
Alavuk Milan 1943 13:00
Rašević Smilja 1940 13:30
Živanović Milka 1925 13:45
Spasić Vesna 1965 14:00
Marković Miroslav 1955 14:15
Ranilović Zdravka 1938 14:30
Minić Zorka 1934 15:00
Jeremić Dragoslav 1937 15:15
Teofilović Milijan 1937 15:20
Grabež Radenko 1955 15:30

*lang.raspored.t6


Svi navedeni termini su isključivo informativnog karaktera i preuzeti su sa sajta JKP Pogrebne usluge - Beograd. Pogrebno preduzeće In Memoriam doo ne snosi nikakvu odgovornost u vezi tačnosti podataka.


U Vašim najtežim trenucima stojimo Vam
na raspolaganju 00-24h svakog dana.