Ekshumacija iz groba ili grobince V reda

Izražene cene koje vidite su gradska taksa
bez troškova opreme i usluga.

* Cene su bez obavezne opreme

Ekshumacija iz groba ili grobince V reda

do 3 godine počivanja
opis - naziv usluge iznos
priprema za ekshumaciju 19,961.00
ekshumacija 43,610.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
dezinfekcija 21,731.00
prenos u okviru groblja 2,454.00
90,735.00

Moguća manja ili veća odstupanja od cene, zbog broja dana hladnjače.

posle 3 godine počivanja
opis - naziv usluge iznos
priprema za ekshumaciju 19,961.00
ekshumacija 33,916.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
dezinfekcija 21,731.00
prenos u okviru groblja 2,454.00
81,041.00

Moguća manja ili veća odstupanja od cene, zbog broja dana hladnjače.

posle 7 godina počivanja
opis - naziv usluge iznos
priprema za ekshumaciju 19,961.00
ekshumacija 23,291.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
dezinfekcija 21,731.00
prenos u okviru groblja 2,454.00
70,416.00

Moguća manja ili veća odstupanja od cene, zbog broja dana hladnjače.

posle 10 godina počivanja
opis - naziv usluge iznos
priprema za ekshumaciju 19,961.00
ekshumacija 7,980.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
dezinfekcija 21,731.00
prenos u okviru groblja 2,454.00
55,105.00

Moguća manja ili veća odstupanja od cene, zbog broja dana hladnjače.

U Vašim najtežim trenucima stojimo Vam
na raspolaganju 00-24h svakog dana.