Ekshumacija iz grobince I, II, III, IV reda

Ekshumacija iz grobince I, II, III, IV reda

ulaz odozgo - do 25 godina, sa vađenjem iz limenog uloška
opis - naziv usluge iznos
priprema za ekshumaciju 10,579.00
ekshumacija 41,932.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
dezinfekcija 21,731.00
prenos u okviru groblja 1,454.00
77,675.00

ulaz sa strane- do 25 godina, sa vađenjem iz limenog uloška
opis - naziv usluge iznos
priprema za ekshumaciju 18,450.00
ekshumacija 41,932.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
dezinfekcija 21,731.00
prenos u okviru groblja 1,454.00
85,546.00

ulaz odozgo - do 25 godina, bez vađenja iz limenog uloška
opis - naziv usluge iznos
priprema za ekshumaciju 10,579.00
ekshumacija 32,612.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
dezinfekcija 21,731.00
prenos u okviru groblja 1,454.00
68,355.00

ulaz sa strane - do 25 godina, bez vađenja iz limenog uloška
opis - naziv usluge iznos
priprema za ekshumaciju 18,450.00
ekshumacija 32,612.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
dezinfekcija 21,731.00
prenos u okviru groblja 1,454.00
76,226.00

ulaz odozgo - preko 25 godina, sa vađenjem iz limenog uloška
opis - naziv usluge iznos
priprema za ekshumaciju 10,579.00
ekshumacija 23,291.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
dezinfekcija 21,731.00
prenos u okviru groblja 1,454.00
59,034.00

ulaz sa strane - preko 25 godina, sa vađenjem iz limenog uloška
opis - naziv usluge iznos
priprema za ekshumaciju 18,450.00
ekshumacija 23,291.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
dezinfekcija 21,731.00
prenos u okviru groblja 1,454.00
66,905.00

U Vašim najtežim trenucima stojimo Vam
na raspolaganju 00-24h svakog dana.