Kremacija - ispraćaj sa groblja lešće

Kremacija - ispraćaj sa groblja lešće

RJ KAPELA
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 1,526.00
Kucanje metalnih slova 574.00
kremiranje 18,678.00
korišćenje prostora za ispraćaj 2,815.00
ispis i zatvaranje urne 919.00
hladnjača 24 č 1,565.00
prenos bolnica-mrtvačnica 917.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 1,833.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
30,806.00

MUP (RJ KAPELA)
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 1,526.00
Kucanje metalnih slova 574.00
kremiranje 18,678.00
korišćenje prostora za ispraćaj 2,815.00
ispis i zatvaranje urne 919.00
hladnjača 24 č 1,565.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 1,833.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
29,889.00

STAN
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 1,526.00
Kucanje metalnih slova 574.00
kremiranje 18,678.00
korišćenje prostora za ispraćaj 2,815.00
ispis i zatvaranje urne 919.00
hladnjača 24 č 1,565.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 1,833.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
29,889.00

VAN BEOGRADA
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 1,526.00
Kucanje metalnih slova 574.00
kremiranje 18,678.00
korišćenje prostora za ispraćaj 2,815.00
ispis i zatvaranje urne 919.00
hladnjača 24 č 1,565.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
28,056.00

U Vašim najtežim trenucima stojimo Vam
na raspolaganju 00-24h svakog dana.