Kremacija - ispraćaj sa zemunskog groblja

Kremacija - ispraćaj sa zemunskog groblja

RJ KAPELA
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 1,526.00
Kucanje metalnih slova 574.00
kremiranje 18,678.00
korišćenje prostora za ispraćaj 1,398.00
ispis i zatvaranje urne 919.00
hladnjača 24 č 1,565.00
prenos bolnica-mrtvačnica 917.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 1,833.00
prenos sa groblja na groblje 2,386.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
33,754.00

MUP (RJ KAPELA)
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 1,526.00
Kucanje metalnih slova 574.00
kremiranje 18,678.00
korišćenje prostora za ispraćaj 1,398.00
ispis i zatvaranje urne 919.00
hladnjača 24 č 1,565.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 1,833.00
prenos sa groblja na groblje 2,386.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
32,837.00

STAN
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 1,526.00
Kucanje metalnih slova 574.00
kremiranje 18,678.00
korišćenje prostora za ispraćaj 1,398.00
ispis i zatvaranje urne 919.00
hladnjača 24 č 1,565.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 1,833.00
prenos sa groblja na groblje 2,386.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
32,837.00

VAN BEOGRADA
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 1,526.00
Kucanje metalnih slova 574.00
kremiranje 18,678.00
korišćenje prostora za ispraćaj 1,398.00
ispis i zatvaranje urne 919.00
hladnjača 24 č 1,565.00
prenos sa groblja na groblje 2,386.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
31,004.00

U Vašim najtežim trenucima stojimo Vam
na raspolaganju 00-24h svakog dana.