Aleja zaslužnih građana

Aleja zaslužnih građana

RJ KAPELA
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 1,526.00
Kucanje metalnih slova 574.00
dem/mont. pokl. ploče u Aleji 76,871.00
prenos u okviru groblja 1,454.00
hladnjača 24 č 1,565.00
korišćenje prostora za ispraćaj 1,398.00
zatvaranje limenog uloška 3,372.00
prenos bolnica-mrtvačnica 917.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 1,833.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
91,489.00

MUP (RJ KAPELA)
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 1,526.00
Kucanje metalnih slova 574.00
dem/mont. pokl. ploče u Aleji 76,871.00
prenos u okviru groblja 1,454.00
hladnjača 24 č 1,565.00
korišćenje prostora za ispraćaj 1,398.00
zatvaranje limenog uloška 3,372.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 1,833.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
90,572.00

STAN
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 1,526.00
Kucanje metalnih slova 574.00
dem/mont. pokl. ploče u Aleji 76,871.00
prenos u okviru groblja 1,454.00
hladnjača 24 č 1,565.00
korišćenje prostora za ispraćaj 1,398.00
zatvaranje limenog uloška 3,372.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 1,833.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
90,572.00

VAN BEOGRADA
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 1,526.00
Kucanje metalnih slova 574.00
dem/mont. pokl. ploče u Aleji 76,871.00
prenos u okviru groblja 1,454.00
hladnjača 24 č 1,565.00
korišćenje prostora za ispraćaj 1,398.00
zatvaranje limenog uloška 3,372.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
88,739.00

U Vašim najtežim trenucima stojimo Vam
na raspolaganju 00-24h svakog dana.