Porodična sahrana - grobnica I,II,III,IV reda, ulaz sa strane

Izražene cene koje vidite su gradska taksa
bez troškova opreme i usluga.

* Cene su bez obavezne opreme

Porodična sahrana - grobnica I,II,III,IV reda, ulaz sa strane

RJ KAPELA
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 2,526.00
Kucanje metalnih slova 1,074.00
sahranjivanje 17,681.00
prenos u okviru groblja 2,454.00
hladnjača 24 č 2,565.00
korišćenje prostora za ispraćaj 2,398.00
zatvaranje limenog uloška 3,372.00
prenos bolnica-mrtvačnica 1,517.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 2,833.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
39,399.00

Moguća manja ili veća odstupanja od cene, zbog broja dana hladnjače.

MUP (RJ KAPELA)
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 2,526.00
Kucanje metalnih slova 1,074.00
sahranjivanje 17,681.00
prenos u okviru groblja 2,454.00
hladnjača 24 č 2,565.00
korišćenje prostora za ispraćaj 2,398.00
zatvaranje limenog uloška 3,372.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 2,833.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
37,882.00

Moguća manja ili veća odstupanja od cene, zbog broja dana hladnjače.

STAN
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 2,526.00
Kucanje metalnih slova 1,074.00
sahranjivanje 17,681.00
prenos u okviru groblja 2,454.00
hladnjača 24 č 12,190.00
korišćenje prostora za ispraćaj 2,398.00
zatvaranje limenog uloška 3,372.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 2,833.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
47,507.00

Moguća manja ili veća odstupanja od cene, zbog broja dana hladnjače.

VAN BEOGRADA
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 2,526.00
Kucanje metalnih slova 1,074.00
sahranjivanje 17,681.00
prenos u okviru groblja 2,454.00
hladnjača 24 č 12,190.00
korišćenje prostora za ispraćaj 2,398.00
zatvaranje limenog uloška 3,372.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
44,674.00

Moguća manja ili veća odstupanja od cene, zbog broja dana hladnjače.

U Vašim najtežim trenucima stojimo Vam
na raspolaganju 00-24h svakog dana.