Porodična sahrana - grobnica V reda

Porodična sahrana - grobnica V reda

RJ KAPELA
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 1,526.00
Kucanje metalnih slova 574.00
sahranjivanje 21,392.00
dem/mont. poklopne ploče 8,645.00
prenos u okviru groblja 1,454.00
hladnjača 24 č 1,565.00
korišćenje prostora za ispraćaj 1,398.00
prenos bolnica-mrtvačnica 917.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 1,833.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
41,283.00

MUP (RJ KAPELA)
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 1,526.00
Kucanje metalnih slova 574.00
sahranjivanje 21,392.00
dem/mont. poklopne ploče 8,645.00
prenos u okviru groblja 1,454.00
hladnjača 24 č 1,565.00
korišćenje prostora za ispraćaj 1,398.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 1,833.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
40,366.00

STAN
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 1,526.00
Kucanje metalnih slova 574.00
sahranjivanje 21,392.00
dem/mont. poklopne ploče 8,645.00
prenos u okviru groblja 1,454.00
hladnjača 24 č 1,565.00
korišćenje prostora za ispraćaj 1,398.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 1,833.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
40,366.00

VAN BEOGRADA
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 1,526.00
Kucanje metalnih slova 574.00
sahranjivanje 21,392.00
dem/mont. poklopne ploče 8,645.00
prenos u okviru groblja 1,454.00
hladnjača 24 č 1,565.00
korišćenje prostora za ispraćaj 1,398.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
38,533.00

*šifra 1203 se obračunava kod prve sahrane
**za svaku sledeću sahranu naknada na ime demontaže i
montaže nadgrobnog obeležija se obračunavaju prema
kalkulaciji na licu mesta

U Vašim najtežim trenucima stojimo Vam
na raspolaganju 00-24h svakog dana.