Porodična sahrana - grobnica V reda

Izražene cene koje vidite su gradska taksa
bez troškova opreme i usluga.

* Cene su bez obavezne opreme

Porodična sahrana - grobnica V reda

RJ KAPELA
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 2,526.00
Kucanje metalnih slova 1,074.00
sahranjivanje 21,392.00
dem/mont. poklopne ploče 8,645.00
prenos u okviru groblja 2,454.00
hladnjača 24 č 2,565.00
korišćenje prostora za ispraćaj 2,398.00
prenos bolnica-mrtvačnica 1,517.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 2,833.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
48,383.00

Moguća manja ili veća odstupanja od cene, zbog broja dana hladnjače.

MUP (RJ KAPELA)
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 2,526.00
Kucanje metalnih slova 1,074.00
sahranjivanje 21,392.00
dem/mont. poklopne ploče 8,645.00
prenos u okviru groblja 2,454.00
hladnjača 24 č 2,565.00
korišćenje prostora za ispraćaj 2,398.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 2,833.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
46,866.00

Moguća manja ili veća odstupanja od cene, zbog broja dana hladnjače.

STAN
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 2,526.00
Kucanje metalnih slova 1,074.00
sahranjivanje 21,392.00
dem/mont. poklopne ploče 8,645.00
prenos u okviru groblja 2,454.00
hladnjača 24 č 12,190.00
korišćenje prostora za ispraćaj 2,398.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 2,833.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
56,491.00

Moguća manja ili veća odstupanja od cene, zbog broja dana hladnjače.

VAN BEOGRADA
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 2,526.00
Kucanje metalnih slova 1,074.00
sahranjivanje 21,392.00
dem/mont. poklopne ploče 8,645.00
prenos u okviru groblja 2,454.00
hladnjača 24 č 12,190.00
korišćenje prostora za ispraćaj 2,398.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
53,658.00

Moguća manja ili veća odstupanja od cene, zbog broja dana hladnjače.

*šifra 1203 se obračunava kod prve sahrane
**za svaku sledeću sahranu naknada na ime demontaže i
montaže nadgrobnog obeležija se obračunavaju prema
kalkulaciji na licu mesta

U Vašim najtežim trenucima stojimo Vam
na raspolaganju 00-24h svakog dana.