Porodična sahrana - postojeći grob

Porodična sahrana - postojeći grob

RJ KAPELA
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 1,526.00
Kucanje metalnih slova 574.00
sahranjivanje 19,290.00
prenos u okviru groblja 1,454.00
hladnjača 24 č 1,565.00
korišćenje prostora za ispraćaj 1,398.00
prenos bolnica-mrtvačnica 917.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 1,833.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
30,536.00

MUP (RJ KAPELA)
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 1,526.00
Kucanje metalnih slova 574.00
sahranjivanje 19,290.00
prenos u okviru groblja 1,454.00
hladnjača 24 č 1,565.00
korišćenje prostora za ispraćaj 1,398.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 1,833.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
29,619.00

STAN
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 1,526.00
Kucanje metalnih slova 574.00
sahranjivanje 19,290.00
prenos u okviru groblja 1,454.00
hladnjača 24 č 1,565.00
korišćenje prostora za ispraćaj 1,398.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 1,833.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
29,619.00

VAN BEOGRADA
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 1,526.00
Kucanje metalnih slova 574.00
sahranjivanje 19,290.00
prenos u okviru groblja 1,454.00
hladnjača 24 č 1,565.00
korišćenje prostora za ispraćaj 1,398.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
27,786.00

U Vašim najtežim trenucima stojimo Vam
na raspolaganju 00-24h svakog dana.