Porodična sahrana - postojeći grob

Izražene cene koje vidite su gradska taksa
bez troškova opreme i usluga.

* Cene su bez obavezne opreme

Porodična sahrana - postojeći grob

RJ KAPELA
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 2,526.00
Kucanje metalnih slova 1,074.00
sahranjivanje 21,290.00
prenos u okviru groblja 2,454.00
hladnjača 24 č 2,565.00
korišćenje prostora za ispraćaj 2,398.00
prenos bolnica-mrtvačnica 1,517.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 2,833.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
39,636.00

Moguća manja ili veća odstupanja od cene, zbog broja dana hladnjače.

MUP (RJ KAPELA)
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 2,526.00
Kucanje metalnih slova 1,074.00
sahranjivanje 21,290.00
prenos u okviru groblja 2,454.00
hladnjača 24 č 2,565.00
korišćenje prostora za ispraćaj 2,398.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 2,833.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
38,119.00

Moguća manja ili veća odstupanja od cene, zbog broja dana hladnjače.

STAN
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 2,526.00
Kucanje metalnih slova 1,074.00
sahranjivanje 21,290.00
prenos u okviru groblja 2,454.00
hladnjača 24 č 12,190.00
korišćenje prostora za ispraćaj 2,398.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 2,833.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
47,744.00

Moguća manja ili veća odstupanja od cene, zbog broja dana hladnjače.

VAN BEOGRADA
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 2,526.00
Kucanje metalnih slova 1,074.00
sahranjivanje 21,290.00
prenos u okviru groblja 2,454.00
hladnjača 24 č 12,190.00
korišćenje prostora za ispraćaj 2,398.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
44,911.00

Moguća manja ili veća odstupanja od cene, zbog broja dana hladnjače.

U Vašim najtežim trenucima stojimo Vam
na raspolaganju 00-24h svakog dana.