Sahrana na jevrejskom groblju

Sahrana na jevrejskom groblju

RJ KAPELA
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 1,526.00
Kucanje metalnih slova 574.00
sahranjivanje 12,320.00
hladnjača 24 č 1,565.00
prenos bolnica-mrtvačnica 917.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 1,833.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
20,714.00

MUP (RJ KAPELA)
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 1,526.00
Kucanje metalnih slova 574.00
sahranjivanje 12,320.00
hladnjača 24 č 1,565.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 1,833.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
19,797.00

STAN
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 1,526.00
Kucanje metalnih slova 574.00
sahranjivanje 12,320.00
hladnjača 24 č 1,565.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 1,833.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
19,797.00

STAN
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 1,526.00
Kucanje metalnih slova 574.00
sahranjivanje 12,320.00
hladnjača 24 č 1,565.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
17,964.00

U Vašim najtežim trenucima stojimo Vam
na raspolaganju 00-24h svakog dana.