Sahrana na jevrejskom groblju

Izražene cene koje vidite su gradska taksa
bez troškova opreme i usluga.

* Cene su bez obavezne opreme

Sahrana na jevrejskom groblju

RJ KAPELA
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 2,526.00
Kucanje metalnih slova 1,074.00
sahranjivanje 12,320.00
hladnjača 24 č 2,565.00
prenos bolnica-mrtvačnica 1,517.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 2,833.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
25,814.00

Moguća manja ili veća odstupanja od cene, zbog broja dana hladnjače.

MUP (RJ KAPELA)
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 2,526.00
Kucanje metalnih slova 1,074.00
sahranjivanje 12,320.00
hladnjača 24 č 2,565.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 2,833.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
24,297.00

Moguća manja ili veća odstupanja od cene, zbog broja dana hladnjače.

STAN
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 2,526.00
Kucanje metalnih slova 1,074.00
sahranjivanje 12,320.00
hladnjača 24 č 12,190.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 2,833.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
33,922.00

Moguća manja ili veća odstupanja od cene, zbog broja dana hladnjače.

STAN
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 2,526.00
Kucanje metalnih slova 1,074.00
sahranjivanje 12,320.00
hladnjača 24 č 12,190.00
prenošenje i iznošenje 2,979.00
31,089.00

Moguća manja ili veća odstupanja od cene, zbog broja dana hladnjače.

U Vašim najtežim trenucima stojimo Vam
na raspolaganju 00-24h svakog dana.