Najčešća pitanja i odgovori

U slučaju smrti u stanu, domu za brigu o straima ili bilo kom privatnom objektu neophodno je obavestiti lekara sudske medicine 011 3231423 i pogrebno preduzeće 011 2334191 koje ce doći odmah po pozivu da pripremi sve do dolaska lekara sudske medicine.

Za slučaj smrti u bolnici ili bilo kom javnom objektu ili na javnom mestu potrebno je pozvati pogrebno preduzeće 011 2334191 čiji će zaposleni odmah po vašem pozivu početi sa pripremanjem dokumenata neophodnih za prevoz umrlih sahranu ili kremaciju.

Kilometar za prevoz preminulih košta:

  • Sa opremom: 60 rsd/km + putarine u Srbiji
  • Bez opreme: 80 rsd/km + putarine u Srbiji

Najjeftinija sahrana sa kompletnom pogrebnom opremom i svim pogrebnim uslugama uključujući gradsku taksu za sahranu u novo grobno mesto iznosi od 140.000 do 150.000 rsd-a.

Za postojeće grobno mesto, ako ima uslova za sahranu, cena sahrane sa gradskom taksom, pogrebnom opremom i pogrebnim uslugama iznosi oko 100.000 rsd-a.

Najjeftinija kremacija, expres kremacija bez ispraćaja sa neophodnom pogrebnom opremom, pogrebnim uslugama i gradskom taksom iznosi oko 100.000 rsd-a.  Polaganje ili preuzimanje urne se naknadno dogovara.

Grobno mesto se ne može kupiti bez potvrde o smrti, dobija se isključivo po mestu stanovanja adresi trenutne prijave preminulog lica na gradskim grobljima, regulatno pravo sahranjivanja imaju samo lica kojima je adresa prebivališta na teritoriji grada Beograda, za sve druge adrese kao i za sahranjivanje na nepripadajućem groblju, neophodna je kupovina grobnice, kolumbarijuma ili rozarijuma.

Država Srbija za smrt PIO osiguranika refundira porodici preminule osobe 69.000 rsd-a, iznos nije stalan, uglavnom se povećava oko 2 puta u toku jedne godine.

Na umanjenje troškova za pogrebne usluge i opremu ima samo lice koje je penzioner Republike Srbije po bilo kom osnovu.

Grobno mesto na bilo kom gradskom groblju nije moguće prodati, pokloniti, iznajmiti, moguće je samo nasleđivanje putem testamenta ili krvnim srodstvom nakon smrti nosioca prava korišćenja.

Kolumbarijum na bilo kom gradskom groblju nije moguće prodati, pokloniti, iznajmiti, moguće je samo nasleđivanje putem testamenta ili krvnim srodstvom nakon smrti nosioca prava korišćenja.

Rozarijum na bilo kom gradskom groblju nije moguće prodati, pokloniti, iznajmiti, moguće je samo nasleđivanje putem testamenta ili krvnim srodstvom nakon smrti nosioca prava korišćenja.

U grobno mesto pod upravom JKP pogrebne usluge Beograd, na svim grobljima, grobovi se kopaju za 3 sahrane, bez vremenskog ograničenja između sahrana, posle druge sahrane će vas pitati, da li želite da produbljujete grob, čime ostavljate mogućnost za sahranjivanje 4 ili više osoba ili se nakon treće sahrane, grob zatvara na 10 godina, posle čega se opet može koristiti za sahranjivanje.

Grobnica je ozidano grobno mesto koje nije ispunjeno zemljom, umesto zemlje koriste se limeni ulošci koji su hermetički zatvoreni.

Grobnica 5 reda je isto što i obično grobno mesto, samo je uređeno grobno mesto sa spomenikom, pločom i zakupom na 50 gidina.

Grobnice 1 2 3 i 4 reda su grobnice bez zemlje, razlikuju se po broju mesta za polaganje posmrtnih ostataka

1 red - 12 osoba
2 red - 8 osoba
3 red - 6 osoba
4 red - 4 osobe

Novo grobno mesto se dobija isključivo po adresi stanovanja iz lične karte.

Urna ne opterećuje grobno mesto i može se položiti i nakon zatvaranja grobnog mesta.

Grobno mesto se nakon zatvaranja zatvara na minimum 10 godina

VRT Sećanja je uređeno mesto na novom groblju gde se bez posebnih obeležija posipaju posmrtni ostatci preminulih.

Urnu posle kremacije možete položiti u grobno mesto, grobnicu, kolumbarijum, rozarijum, vrt sećanja, držanje urni u stanu ili odlaganje na drugo mesto u Republici Srbiji nije dozvoljeno.

Urnu radi transporta u drugi grad zemlju ili groblje može obaviti isključivo lice koje ima potvrdu grobnog mesta gde se urna transportuje i da je za tu urnu obezbeđeno grobno mesto ili kaseta.

Po zakonu Republike Srbije nije dozvoljeno držanje urni u stambenim objektima.

Interna ekshumacija je produbljivanje grobnog mesta kada se posmrtni ostaci ne iznose iz groba.

LIMENI ULOŽAK je neophodan u slučajevima zaraznih bolesti, sahranjivanja u grobnicu, transporta preko granice, kod ekshumacija sa promenom groba, eksterna ekshumacija ili kod tela koja su pronađena posle dužeg perioda.

PVC vreća je neophodna da telesne tečnosti, krv, limfa, mokraća, fekalije od preminulog ne bi iscurele iz drvenog sanduka, stvarale neprijatan miris, oštetile pogrebnu opremu drugih pokojnika koji se nalaze u istoj hladnjači.

Nevenčani bračni drug se može sahraniti ili kremirati uz 2 izjave

1 overenu kod notara uz 3 svedoka da ste sa preminulim licem u vabračnoj zajednici duže od 5 godina

2 da preminuli nije imao krvnog potomstva ili drugih bližih krvnih srodnika koji bi se protivili

Nevenčani bračni drug se može kremirati uz 2 izjave

1 overenu kod notara uz 3 svedoka da ste sa preminulim licem u vabračnoj zajednici duže od 5 godina

2 da preminuli nije imao krvnog potomstva ili drugih bližih krvnih srodnika koji bi se protivili

Ako je smrtni slučaj dogodio u bolnici, pozivate pogrebno 011 2334124 koje na sebe preuzima svu dalju brigu, ako je smrtni slučaj u stanu, domu ili bilo kom privatnom objektu posle odlasaka hitne pomoći 011 194, pozivate lekara sudske medicine 011 3231423 i pogrebno preduzeće 011 2334191

Da saznate kojoj parohiji pripadate, možete pronaći na našoj strani: Parohije», ukoliko niste pronašli vašu ulicu, pitajte u najbližoj crkvi nekog od sveštenika da li pripadate njenoj parohiji.

Saučešće se izjavljuje najbližim članovima porodice i familije: roditeljima, bračnim drugovima, deci, braći, sestrama, ujacima, tetkama, stričevima.

Saučešće se izjavljuje najbližim članovima porodice i familije: roditeljima, deci, braći, sestrama, ujacima, tetkama, stričevima.

Sedam dana se daje 7. dan od smrti, ako je lice preminulo do 5 popodne, računajući taj dan, ako je posle 5 računate od sledećeg dana.

Četrdeset dana se daje 40. dan od smrti ako je lice preminulo do 5 popodne, računajući taj dan, ako je posle 5 računate od sledećeg dana.

Spomenik je najbolje postaviti kada se zemlja  slegne.

Na sahranu se nosi cveće i sveća.

Na kremaciju se nosi cveće i sveća.

Crninu određuje ožalošćeni da li će skinuti na sedam, četrdeset dana, pola godine, godinu ili  duže.

Vaš sveštenik je sveštenik koji pripada crkvi koja je zadužena za vašu opštinu.

Uz saglasnost vašeg sveštenika i prihvatanje novo izabranog sveštenika možete promeniti.

Za uređenje groba javite se jkp pogrebne usluge Beograd.

Žito od sahrane se osatvlja na grobu.

Predajom zahteva PIO fondu za nasleđivanje penzije po smrti korisnika.

Uz izjavu 3 svedoka da ste živeli u vanbračnoj zajednici period duži od 10 godina, izjavu uz svu drugu dokemnaciju predajete PIO fondu.

Deca do 18 godina ili starija ako su redovni studenti mogu ostvariti pravo na roditeljska primanja ako je roditelj imao minimum 5 godina radnog staža.

7 do 10 dana od dana sahrane.

Bračni drug direktno na groblju ili deca uz pismenu izjavu u Ruzveltovoj 51.

Bračnom drugu samo lična karta, deci dokaz o srodstvu i lična karta.

U prvom osnovnom sudu u Beogradu, Bulevar Nikole Tesle 45.

Plaćanjem zakupa se ne stiče pravo na korišćenje, tako da zakup može plaćati biko ko bez dokaza o srodstvu.

U palati pravde sa sobom poneti vašu i ličnu kartu preminulog.

Da bi se utvrdio uzrok, istražila mogućnost nasilne smrti, zanemarivanja nepravilnog lečenja.

Pismenim putem kod lekara koje je naložilo obdukciju.

Svako lice koje uz punomoć i dokaz o srodstvu ili izjavom overenom kod notara ima pismenu dozvolu za zakazivanje.

Svako lice koje uz punomoć i dokaz o srodstvu ili izjavom overenom kod notara ima pismenu dozvolu za zakazivanje.

Sva groblja na kojima nema kupovine novih grobnih mesta.

Sva groblja gde je moguće kupiti novo grobno mesto sa potvrdom o smrti.

Vlasnik grobnog mesta ili bilo ko kome je vlasnik dao punomoć overenu kod notara.

U Vašim najtežim trenucima stojimo Vam
na raspolaganju 00-24h svakog dana.