Prijava u slučaju smrti

Prijava smrti

Za PRIJAVU SMRTI neophodno je da pripremite:
IME I PREZIME preminule osobe, DATUM i GODINU ROĐENJA.
- Koliko je lice imalo godina pre smrti?
- Da li je lice zatečeno ili preminulo pred ukućanima?
- Da li je bila Hitna pomoć?
* Spremite Vašu ličnu kartu i ličnu kartu preminulog lica.

SMRT možete prijaviti direktno LEKARU SUDSKE MEDICINE na broj: 011 / 32-31-423,
nakon čega možete pozvati naš DEŽURNI CENTAR oko preuzimanja obaveza oko sahrane ili kremacije.
Lekar sudske medicine može izaći na teren u roku do 12h, a za to vreme naš agent može doći do Vas da Vam pomogne oko pripreme jednog dela dokumentacije što bi ubrzalo ceo postupak.

U Vašim najtežim trenucima stojimo Vam
na raspolaganju 00-24h svakog dana.