Redovna sahrana - nov grob

Redovna sahrana - nov grob

RJ KAPELA
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 1,526.00
Kucanje metalnih slova 574.00
Uređenje i održavanje 10,340.00
zakup 4,320.00
sahranjivanje 19,290.00
troškovi grobnog mesta 19,500.00
prenos u okviru groblja 1,454.00
hladnjača 24 č 1,565.00
korišćenje prostora za ispraćaj 1,398.00
uređenje gr. mesta za 40 dana 3,160.00
prenos bolnica-mrtvačnica 917.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 1,833.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
67,856.00

MUP (RJ KAPELA)
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 1,526.00
Kucanje metalnih slova 574.00
Uređenje i održavanje 10,340.00
zakup 4,320.00
sahranjivanje 19,290.00
troškovi grobnog mesta 19,500.00
prenos u okviru groblja 1,454.00
hladnjača 24 č 1,565.00
korišćenje prostora za ispraćaj 1,398.00
uređenje gr. mesta za 40 dana 3,160.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 1,833.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
66,939.00

STAN
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 1,526.00
Kucanje metalnih slova 574.00
Uređenje i održavanje 10,340.00
zakup 4,320.00
sahranjivanje 19,290.00
troškovi grobnog mesta 19,500.00
prenos u okviru groblja 1,454.00
hladnjača 24 č 1,565.00
uređenje gr. mesta za 40 dana 3,160.00
korišćenje prostora za ispraćaj 1,398.00
prenos stan/mrtvačnica grbolje 1,833.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
66,939.00

VAN BEOGRADA
opis - naziv usluge iznos
Dorada pogrebne opreme 1,526.00
Kucanje metalnih slova 574.00
Uređenje i održavanje 10,340.00
zakup 4,320.00
sahranjivanje 19,290.00
troškovi grobnog mesta 19,500.00
prenos u okviru groblja 1,454.00
hladnjača 24 č 1,565.00
uređenje gr. mesta za 40 dana 3,160.00
korišćenje prostora za ispraćaj 1,398.00
prenošenje i iznošenje 1,979.00
65,106.00

U Vašim najtežim trenucima stojimo Vam
na raspolaganju 00-24h svakog dana.